Súkromná bezpečnostná služba Karo Slovakia

Kontakt: 0903 492 976 (od: 07:00 do 15:00)

Služby

Bezpečnostná služba

ochrana osôb a majetku s nepretržitou prevádzkou (objektu, vozidiel a osôb nachádzajúcich sa v stráženom objekte),

vypracovanie plánu ochrany objektu a spoluprácu pri zabezpečovaní objektu (obchôdzkový systém,)

recepčné služby

technicko-organizačná činnosť v oblasti požiarnej ochrany (kontrola miest so zvýšeným rizikom požiaru, spolupráca pri vypracovávaní požiarneho evakuačného plánu, koordinácia a usmerňovanie osôb pri evakuácii)

Odborná príprava a poradenstvo

  • Preukaz typu S
    V prípade, že máte záujem pracovať v oblasti súkromnej bezpečnosti a chýba vám potrebné oprávnenie alebo vám skončila platnosť preukazu SBS, ponúka naša spoločnosť možnosť absolvovať kurz SBS typu „S“, po ktorom nasleduje skúška a vydanie preukazu typu „S“ (preukaz typu „S“ je základnou podmienkou pre prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti). Časový rozsah kurzu pre typ „S“ je 78 hodín. Cena Kurzu je 190 Eur.
  • Preukaz typu P
    Ponúkame možnosť absolvovať kurz SBS typu „P“ pre budúcich prevádzkovateľov súkromnej bezpečnostnej služby, rovnako aj obnovu preukazu. Časový rozsah kurzu pre typ „P“ je 100 hodín. Cena kurzu je 350 Eur.
Ponúkame aj možnosť preplácania ceny kurzu po dohode s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Pre bližšie informácie volajte na tel. 0903 492 976 v čase od 7:00 do 15:00 hod., prípadne mailom na info@karoslovakia.sk

© 2011 Copyright KARO Slovakia s.r.o. Created by binary.sk