Súkromná bezpečnostná služba Karo Slovakia

hotline: 0903 492 976 / 0918 385 424 (od: 07:00 do 15:00)

Služby

ochrana osôb a majetku s nepretržitou prevádzkou (objektu, vozidiel a osôb nachádzajúcich sa v stráženom objekte),

vypracovanie plánu ochrany objektu a spoluprácu pri zabezpečovaní objektu (obchôdzkový systém,)

recepčné služby

technicko-organizačná činnosť v oblasti požiarnej ochrany (kontrola miest so zvýšeným rizikom požiaru, spolupráca pri vypracovávaní požiarneho evakuačného plánu, koordinácia a usmerňovanie osôb pri evakuácii)

© 2011 Copyright KARO Slovakia s.r.o. Created by binary.sk